TOIMINTATAPA

 

Ensikäynti 

 

Kaikki alkaa ensikäynnistä asiakkaan luona tutustuen muutoskohteeseen, asiakkaaseen sekä asiakkaan toiveisiin. Ensikäynnin aikana käydään läpi myös budjettia sekä aikataulu. Tarjouksen laatimista varten on tärkeää selvittää tarkasti mitä tilassa halutaan tehtävän.

 

Suunnittelutarjous

 

Tapaamisen jälkeen asiakas saa kirjallisen tarjouksen projektista. Tarjouksen hyväksymisen jälkeen aloitan suunnittelutyön.

 

Projektin laajuudesta riippuen sovimme projektiin liittyviä tapaamisia joiden tarkoituksena on mm. tarkentaa suunnitelman sisältöä.

 

Väliesitys

 

Väliesitys on tapaaminen jossa esittelen alustavaa suunnitelmaani sekä siihen liittyviä materiaaleja ja ideoita. Tämä vaihe antaa asiakkaalle tilaisuuden kertoa näkemyksiään suunnitelmasta sekä mahdollisuuden vaikuttaa lopputulokseen. Väliesitys on erityisen tärkeä vaihe jotta lopputuloksesta tulee varmasti asiakkaalle mieluinen.

 

Suunnitelman luovutus

 

Kirjallinen sisustussuunnitelma luovutetaan asiakkaalle sovitussa ajassa. Suunnitelmassa on eriteltynä kaikki asiakkaan kanssa sovitut ja projektin toteutukseen tarvittavat kuvat, materiaalinäytteet ja tuotetiedot.